Em nữ sinh nguyên trinh đụ lần đầu đã gặp buồi to Shen Xinyu, xong lăn ngủ mẹ hết tự nhiên nay chở về, chàng: rồi sao rồi, sáng giờ làm mấy shot nữa, phim sex học sinh cường: tao với thằng tuấn 1 shot thằng an 2 shot nữa, chàng: đù thằng này trâu vãi mà thôi cũng đúng hàng của nó mà, tối đó thì về nhắn cho nàng thì mới biết là nhỏ này người sóc trăng lên biên hòa làm công ty may, tuổi thì nhỏ hơn chàng 2 tuổi nguyên đám 4 nhỏ hôm qua bằng tuổi nhau, hình như bạn bè hồi trước làm chung xưởng may hay sao đó, nhưng